Punt van Reide

Binnendijks

 

 

De Punt van Reide is zo’n waardevol gebied dat het niet vrij toegankelijk is. Het is zo bijzonder omdat dit de enige buitendijks overgebleven oeverwal van de Eems is.
Buitendijks
water gemaal Termunten